SourceForge.net Logo

Lektion 2. Mac, SSH och Pine

Artur Foxander <artur.foxander@cling.gu.se>

Skrev den ursprungliga texten 2001.

Peter Nilsson <peter.nilsson@cling.gu.se>

Omarbetning och ursprunglig kodning till Docbook-XML 2002.

Den senaste versionen av detta dokument kan hittas på http://ag-cling.sourceforge.net/mac-intro.htm

Detta dokument är publicerat under GNU Free Documentation Licence, du finner den fullständiga texten på http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt

Att hitta på sin Mac. Att hantera mappar och fönster.

För att hitta program och dokument på en Mac så bläddrar man sig genom mapparna på hårddisken. Dubbelklicka på hårddiskikonen som är längst upp till höger på skrivbordet, den som heter "System" följt av ett nummer. Leta igenom mapparna (dubbelklicka eller använd de små pilarna) lite om du känner dig osäker på vad som kan finnas var, mapparna kan ha lite missledande namn. Stäng fönster genom att klicka på rutan längst upp till vänster i varje fönster.

Ge dig inte in och pilla i mappen som heter Systemmapp!. Här ligger viktiga saker för själva operativsystemet.

 1. Försök hitta programmet Nifty Telnet, som i Maclabbet i första hand används för att kommunicera med skolans Unixdatorer. Kom ihåg var det ligger, du ska använda det i nästa övning.

Tips

För att stänga alla öppna fönster, håll nere alt när du stänger ett fönster. Om du vill ett fönster öppet, men tycker det är i vägen för tillfället, så använd knappen längst upp till höger i fönstret. Detta fäller upp fönstret, så bara titelraden blir kvar.Om du vet att någonting finns på hårddisken men inte kan hitta det, så kan du söka efter det med Sherlock. Se till så du befinner dig i Finder (glad Mac-gubbe i programmenyn längst upp till höger) och väljArkiv->Sök (cmd-F).

Med cmd avses tangenten med ett äpple och ett fornminnesmärke på. Om du vill verka insatt kan du kalla den "bulle" eller "kringla".

Att hantera program på sin Mac.

För att starta ett program är det bara att dubbelklicka på det. Aktiva program kan hittas i menyn allra längst upp till höger i menyraden. Här kan du växla mellan olika program. För att avsluta ett program väljer man Arkiv/File->Avsluta/Quit (cmd-Q). Du som är van vid Windows bör observera att programmet inte avslutas när man stänger det sista fönstret, utan ska avslutas med "Quit". Annars ligger det kvar och tar systemresurser, och i värsta fall kan man komma åt känsliga uppgifter, som folks webmailkonton. Därför: avsluta alltid programmen när ni är klara.

Tips

I Applemenyn längst upp till vänster finns valet "Senaste program". Detta går bra att använda om man vill starta ett av de program som används oftast i labbet, som Netscape Navigator eller Nifty Telnet. Det är dock ingen ersättning för att navigera sig i mapparna, eftersom det program man söker kanske inte alls är ett av de senast använda. Om du är van vid Windows, så observera att Applemenyn inte är samma sak som Startmenyn, främst på det sättet att Applemenyn inte är det huvudsakliga sättet att navigera på en Mac.

SHH och Pine.

SSH

SSH är ett metod att logga in på UNIX-maskiner som är relativt säker, eftersom kommunikationen är krypterad. Detta gör det i stort sett omöjligt för illasinnade människor att "avlyssna" ditt lösenord när du loggar in. Detta är naturligtvis bra eftersom det innebär omfattande driftstörningar om någon obehörig skulle lyckas ta sig in och ställa till ofog.

 1. Prova att starta programmet Nifty Telnet SSH. Du borde få upp en dialogruta med namnet "New Connection".

 2. Klicka vidare på panini, som är namnet på datalingvistiks server (när man kopplar upp sig hemifrån är adressen panini.cling.gu.se).

 3. Skriv sedan in ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till kontot.

Nu öppnas det ett skalfönster som fungerar precis på samma sätt som på Unixmaskinerna, vilket för oss till nästa punkt på dagordningen.

Pine

Pine är ett textbaserat e-postprogram som inte ser mycket ut för världen men som är oerhört enkelt och snabbt att använda. Det innehåller även kraftfulla funktioner som man kan hitta i alla moderna e-postprogram (t ex filter, folderhantering, signatur och sökfunktioner för att nämna några). Allt du behöver göra finns beskrivet längst ner på sidan, ( "^" står för Ctrl). Om något är oklart så är det bara att knappa in ? så kommer en liten hjälpfil som förhoppningsvis ska bringa klarhet. När du har fått fram ett Unix-fönster, skriv in Pine.

Tips

När du är inne i Pine så finns det för varje skärm ett menyval (längst till vänster, ett steg från botten) som du anropar genom att trycka ?. Då får du upp ett hjälpsida som talar om vad och hur du gör saker i fönstret du är i.

Att lägga till och hitta adresser i adressboken

 1. Gå in på address book

 2. Ta en titt på global address book. Här har du e-postadresser till så gott som alla lärare systemansvarig (Pålle). I framtiden kommer du behöva kontakta någon lärare för att lämna in uppgifter, fråga om tentor, ställa frågor etc. Nu vet du hur man gör det på ett enkelt sätt!

 3. Tryck < för att komma tillbaka till föregående sida.

 4. Ta en titt på din personliga adressbok.

 5. Prova nu att lägga till en ny adress till en kompis genom att trycka på @, vilket på Mac finns under alt-* eller, om operativsystem är riktigt nytt, alt-2. Om du inte kommer ihåg några e-postadresser (eller har några kompisar) så kan du ju alltid fråga personen bredvid om deras adress?

Att skapa en egen signatur

Att skapa en signatur är att ge dina brev en "namnteckning" som automatiskt följer med varje skickat e-postmeddelande:

 1. Gå in på SETUP

 2. Stanna upp en liten stund och se vad man kan göra med Pine; vi kommer inte att beskriva något annat än signatur. Om du har tid över kan du testa dig fram (det är ju trots allt det bästa sättet att lära sig).

 3. Prova nu att skapa en trevlig signatur, och när du är klar trycker du på ctrl-x.

Att skriva ett e-postmeddelande och spara / skicka iväg det.

 1. Gå in på compose message och prova att skicka ett kort meddelande. Du kan t ex skicka något till mig som skriver detta (cl0afoxa@cling.gu.se) och berätta vad du tycker om introveckan, eller om dina förväntningar av datalingvistiken. Alla meddelanden som du skickar sparas automagiskt i "sent mail" foldern.

Att läsa och ta bort inkommande e-post.

 1. Gå genom "message index", dvs. senaste öppna foldern.

 2. Gå genom "folder list" om man ska välja folder att titta i ? alla nya meddelanden ligger i inbox.

 • Om du vill ta bort ett meddelande trycker du på D (Delete). Meddelandet är nu markerat och kommer att tas bort så fort du har lämnat Pine.

 • Om du ångrar dig och vill ha kvar meddelandet så får du trycka på U (Undelete).

 • Om du svarar på ett meddelande och snabbt och effektivt vill ta bort en massa text, tryck ctrl-K (Kill). Kommandot tar bort en rad åt gången.

Foldrar.

Att skapa foldrar.

 1. Gå in på folder list mail och tryck på A (Add).

 2. Prova nu att skapa en "Skola" folder, där du kommer att förvara allt viktigt, t. ex. tider för tentor, kursresultat, laborationssvar, matrecept?

Att sortera sin post, t ex i privat, skola

 1. Gå in i message index för att se om du har några meddelanden. Du borde åtminstone ha ett nytt meddelande kallat Pine intro.

 2. Nu skall vi försöka flytta över meddelandet till foldern "skola".

 3. Markera meddelandet och tryck på S (Save).

 4. Nästan längst ned på sidan kommer en liten fråga om man vill spara meddelandet i en lämplig [folder]. Om foldern heter skola är det bara att trycka Return, om foldern heter något annat, tryck ctrl-T (To folders) och ändra till foldern [skola].

Vidarebefodring

 1. Gå in på meddelandet som du vill vidarebefodra.

 2. Tryck på F (Forward) och välj vem du ska vidarebefodra den till.

E-postbilagor - att spara en bilaga på rätt plats.

Väldigt ofta brukar man få en massa bilagor i sin e-post. För det mesta kan man inte läsa dem direkt i Pine. Du har nu fått ett sådant meddelande: "Pine intro "

 1. Öppna meddelandet och tryck på V (View) för att se alla bilagor. Den första bilagan brukar vara texten i meddelandet (ganska ointressant eftersom du redan har läst meddelandet).

 2. Spara nu roligt.doc genom att markera meddelandet och trycka på S (Save).

 3. Du väljer vilken mapp du skall spara i genom att trycka på ctrl-T (To filesystem), (en bra idé är att skapa en mapp för varje kurs man läser, annars riskerar man att blanda ihop alla dokument).

 4. Spara bilagan i dataintro-katalogen.

 5. Nu när du har sparat bilagan vill du kanske veta vad som stod där? Det får dock vänta tills nästa avsnitt, My mac files on UNIX.

Filter(extrauppgift).

Att filtrera e-post till annan folder än inbox:

 • Det första du skall göra är att gå in på setup och välja att ändra regler, R (Rules).

 • Tryck på F (Filters) och sedan A (Add).

Nu kommer den krångliga biten: om du t ex vill att all post från kursansvarige i logikprogrammering skall gå till foldern "skola", så ändrar du följande:

 • På raden from pattern skriver du peb@cs.chalmers.se (Tryck A (Add) för att få skriva in ).

 • Längre ned på sidan finns det en massa frågor med små rutor som man bockar i. Den första heter current folder type; där sätter du in en * i ruta email.

 • Nästan längst ner på sidan hittar du filter action. Där ändrar du " to folder " till " skola ".

Avsluta Pine.

 1. genom att trycka på Q (Quit).

My macfiles on UNIX

Detta är en liten fiffig sak som "fejkar" att det finns en Mac-hårddisk på ditt Unixkonto. Här är bra att spara program och dokument du har gjort i eller vill komma åt från Maclabbet.

Att ansluta till My macfiles on unix:

 • Gå till Äpplemenyn->Väljaren

 • Se till att "DLV-labb" är markerat.

 • Markera "AppleShare".

 • Markera "Datalingvistik file server" i rutan uppe till höger.

 • Klicka på "OK".

 • Logga in med ditt vanliga användarnamn.

 • Markera "My mac-files on UNIX". Observera att man inte bör kryssa i rutan som står bredvid. Detta innebär nämligen att datorn kommer att försöka ansluta till just detta konto varje gång den startas, med resultat att man får klicka bort en massa inloggningrutor vid uppstart.

 • Nu finns det ikon på skrivbordet som heter "My mac-files on UNIX", som du kan använda precis som en vanlig hårddisk, om än något långsammare. Nu kan du läsa innehållet i roligt.doc från förra lektionen.

 • Du avslutar genom att dra ikonen till papperskorgen. Kom ihåg att göra detta varje gång, för annars kan vem som helst komma åt dina dokument. Papperskorgen behöver inte tömmas.

 1. Testa att ansluta enligt ovan (om du inte redan har gjort det).

Tips

Denna fildelning, som kallas AppleShare, kan även användas för att nå de andra Macarna i labbet. Mycket praktiskt när någon har tagit precis den datorn du har sparat din uppsats på, men datorn bredvid är ledig.

Filer och mappar och Mac (oh my!)

Mapp- och filhantering är bra att kunna.

 1. Anslut till My macfiles on UNIX, om du har kopplat bort dig.

 2. Skapa sedan en ny mapp i My macfiles on UNIX genom Arkiv->Ny mapp (Cmd-N).

Nu ska du ha fått en mapp som heter Ny mapp. Detta är ju inte ett så bra namn, så vi ska passa på att byta på en gång.

Det finns ett par varianter när man vill byta namn på en fil eller en mapp i MacOS. Vilken man använder mest är i första hand en fråga om tycke och smak. Nu ska vi testa alla så du kan bestämma vilken variant du gillar.

 1. Skapa en ny mapp, skriv direkt in namnet och tryck på Return. Du kan göra detta eftersom nya mappar automatiskt har namnraden markerad.

 2. Markera en fil eller mapp (enkelklicka) och vänta sedan tills Finder ändrar stil på namnraden. Då kan du skriva in det nya namnet. Klicka någon annanstans eller tryck Return för att avsluta.

 3. Markera en fil eller mapp (enkelklicka) och tryck sedan Return för att sedan göra som ovan. Detta för den mer otålige.

 4. Testa slutligen att byta namn genom Arkiv->Visa info->Allmän information (Cmd-I)och sedan skriva in namnet i raden högst upp i informationsfönstret. Avsluta genom att stänga fönstret.

Not

Precis som i andra operativsystem finns det reserverade tecken. I MacOS är det : (kolon) som inte kan användas i filnamn, eftersom det anger mappavskiljning.

Det kan också vara behändigt att kunna flytta och kopiera filer. Det är enkelt på Mac. För att flytta en fil klickar du bara på den, håller nere musknappen och drar den dit du vill ha den. Detta gäller förstås även för mappar.

Kopierande är lite mer avancerat. Du får testa tre olika sätt.

 1. Försöke att flytta en fil/mapp till en annan volym, t.ex. från My Mac-files on UNIX till Student-skivan. Nu kopierade MacOS automatiskt filen. Behändigt, men kanske inte vad man hade väntat sig.

 2. Kopiera en fil genom att välja Arkiv->Duplicera (cmd-d). Då får man en ny fil som heter likadant, fast med tillägget (kopia). Flytta filen dit du vill ha den, och byt namn.

 3. Kopiera en fil genom att flytta den och hålla alt nedtryckt.

Tips

Apropå filer: I MacOS används inte filsuffix, så det spelar inget roll om filerna heter blaha.txt eller blaha.doc, vilket kan kännas ovant för den som är van vid andra operativsystem. Istället används något som kallas typ- och skaparkod. Det är lite överkurs att lära sig manipulera dessa. Om du märker att fel program öppnas vid dubbelklickning av dokument, eller att inget program alls öppnas, prova att dra dokumentet till programikonen, eller att öppna inifrån programmet.

Ibland har man lite otur med till exempel Word-filer som kommer via epost till UNIX-kontot och sedan läggs i foldern mac (Som nås via My Macfiles... från Mac). Då går det inte att öppna filen alls. Det beror på att vissa bitar av filer kan skäras bort på vägen mellan datorerna, om datorerna som ligger mellan inte vet hur de ska hantera dessa filer. Var därför försiktig med dina filer, och använd någon sorts kodning om du kan (som base64, uuencode eller så.

 1. Nu är du klar! Lär dig mer om Pine eller surfa eller gör något annat...