Ämnesgruppen för Datalingvistik vid Göteborgs Universitet

http://www.cling.gu.se/ag

Välkommen till äg-clings kursmaterialprojekt!Bidra till projektet?

Du kan bidra till projektet på åtminstånde två sätt. Antingen genom att bli aktivt involverad och registrerad som utvecklare. Eller genom att korrekturläsa det material som finns tillgängligt och ge oss kommentarer och idéer om hur materialet kan bli bättre!

Tänk dock på att de tre lektionerna som finns är tänkta som en väldigt enkel introduktion för nybörjare, som kan klaras av på 2 eller 3 timmar. För utökningar som till exempel information om säkerhet och kryptering (till SSH-delen) bör detta hanteras som en separat lektion. Det finns ett speciellt rapporteringssystem för sådana förslag. Rapporteringssystem för förslag på nya lektioner.

Vår projektsida på Sourceforge


Om materialet

Materialet finns både i XML-format (DocBook) och HTML-format. Kommentarer på båda är välkommna.

En kommentar om XML-dokument skall handla om eventuella felaktigheter gällande den semantiska taggningen. En taggningsguide för våra dokument kommer att publiceras här så småningom.

En kommentar om HTML-dokumentet kan gälla innehållet eller presentationen. Den nuvarande presentationen är på grund av tidsbrist skapad med hjälp av standard DoBbook XSL-konvertering, som kan hämtas från the DocBook Open Repository. Vi planerar att ställa samman en presentationsguide också så småningom, och även skapa stilmallar i xsl och dsssl som kan användas för att publicera materialet.


Om kommentarer och förslag

En kommentar kan rapporteras på två olika sätt beroende på kommentarens natur. Ett faktiskt förslag på förändring, eller rapportering av ett korrekturfel bör göras genom att skapa en buggrapport i vårt buggrapporteringssystem. Ett förslag som är mer utav en fråga eller diskussion rapporteras genom våra forum.

Om du har flera ej relaterade kommentarer så vill vi gärna att du rapporterar dem separat.


Nedan finner du länkar uppdelade per dokument. För varje dokument finns det en länk till html, xml, forum och buggrapportering för dokumentet i fråga. Innan du rapporterar något, så är det bra ifall du först ser efter om det redan rapporterats av någon annan.

Var snäll och använd bara forumen och buggrapporteringssytemen till den lektion de är avsedda för. Icke relevanta inlägg kommer att tas bort.

ÄG:s Lilla Krämfärgade 2002
Lektion 1 - introduktion till unix (*nix) HTML XML
forum buggrapportering
Lektion 2 - introduktion till mac, pine & ssh HTML XML
forum buggrapportering
Lektion 3 - introduktion till emacs HTML XML
forum buggrapportering

This project is hosted by Sourceforge SourceForge.net
    Logo